Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 3239 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho gà ăn, cho chó ăn, tắm cho lợn thể hiện ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Việc làm bắt sau cho cây trồng thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa lớp. Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây bên cạnh nhưng Hùng cản: “Có phải cây của lớp mình đầu mà cậu tưới”. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trên đường đi học, Dương thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ồn ào. Nếu là Dương, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn. Nếu là Nga, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận