Câu hỏi:

17/06/2020 151

Đang vui chơi ở công viên. Vô tình em gặp một bạn nước ngoài bị lạc đường. Em sẽ làm thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 464

Câu 2:

Thiếu nhi các nước khác nhau có được giao lưu, chia sẻ và vui đùa với nhau hay không?

Xem đáp án » 17/06/2020 399

Câu 3:

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có nghĩa là gì

Xem đáp án » 17/06/2020 358

Câu 4:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 351

Câu 5:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 342

Câu 6:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 326

Câu 7:

Thiếu nhi quốc tế đều là anh em bạn bè nên cần phải … với nhau?

Xem đáp án » 17/06/2020 297

Bình luận


Bình luận