Câu hỏi:

17/06/2020 207

Lớp phát động phong trào viết thư cho các bạn thiếu nhi quốc tế. Thư cho rằng không phải là anh em họ hàng nên bạn không viết thư. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 464

Câu 2:

Thiếu nhi các nước khác nhau có được giao lưu, chia sẻ và vui đùa với nhau hay không?

Xem đáp án » 17/06/2020 399

Câu 3:

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có nghĩa là gì

Xem đáp án » 17/06/2020 358

Câu 4:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 351

Câu 5:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 342

Câu 6:

Theo em. Việc làm nào thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

Xem đáp án » 17/06/2020 326

Câu 7:

Thiếu nhi quốc tế đều là anh em bạn bè nên cần phải … với nhau?

Xem đáp án » 17/06/2020 297

Bình luận


Bình luận