Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

  • 3474 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi bạn bị điểm kém em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Khi bạn được điểm 10 em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Thờ ơ cười nói khi bạn gặp chuyện buồn thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nghèo thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Hoàng Minh Quyên

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Bảo An
21:07 - 04/01/2022

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????