Đề thi Đạo Đức lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 4044 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp em?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tự làm lấy việc của mình là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

H thấy bài toán khó không làm được nên nhờ M làm hộ. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

H thấy bài toán khó nhưng vẫn cố gắng giải bằng được. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Những việc em có thể tự làm là?

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Hoàng Minh Quyên

N

1 tháng trước

Như Hoa

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Bảo An
21:08 - 03/01/2022

Hay quá đi