Câu hỏi:

16/06/2020 211

Tìm x, biết:

  x + 28 = 54

  44 + x = 72

  x – 38 = 62

  98 - x = 19

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

Xem đáp án » 16/06/2020 2,520

Câu 2:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Số liền trước của 69 là

Xem đáp án » 16/06/2020 1,150

Câu 3:

Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án » 16/06/2020 730

Câu 4:

Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 16/06/2020 689

Câu 5:

1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 16/06/2020 392

Câu 6:

Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

Xem đáp án » 16/06/2020 348

Câu 7:

Số lớn nhất có hai chữ số là:

Xem đáp án » 16/06/2020 253

Bình luận


Bình luận