Câu hỏi:

16/06/2020 829

…, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 1,352

Câu 2:

Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải

Xem đáp án » 16/06/2020 979

Câu 3:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án » 16/06/2020 463

Câu 4:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án » 16/06/2020 383

Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 338

Câu 6:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án » 16/06/2020 318

Bình luận


Bình luận