Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2686 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

6 tháng trước

Kiều Đức Anh

5 tháng trước

thỏ cute

M

5 tháng trước

Minh Minh

được đó 5 sao
N

2 tháng trước

Nguyễn Hữu Sáng

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thục Uyên
20:19 - 19/11/2021

Bài này thi rất là vui.