Câu hỏi:

16/06/2020 166

Câu ca dao sau có ý nghĩa gì? Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 1,314

Câu 2:

Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải

Xem đáp án » 16/06/2020 953

Câu 3:

…, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Xem đáp án » 16/06/2020 798

Câu 4:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án » 16/06/2020 432

Câu 5:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án » 16/06/2020 358

Câu 6:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 322

Câu 7:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án » 16/06/2020 300

Bình luận


Bình luận