Câu hỏi:

16/06/2020 157

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 1,317

Câu 2:

Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải

Xem đáp án » 16/06/2020 956

Câu 3:

…, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Xem đáp án » 16/06/2020 803

Câu 4:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án » 16/06/2020 439

Câu 5:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án » 16/06/2020 362

Câu 6:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 16/06/2020 324

Câu 7:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án » 16/06/2020 303

Bình luận


Bình luận