Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2270 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

trần tuấn tú

hayyyyyyyyyyyyyyy
H

9 tháng trước

Hoai vu Duong

9

4 tháng trước

9/5 Thị Diễm

Bài lớp 4 à có bài lớp 9 ko

Bình luận


Bình luận

Trang Nguyễn
20:21 - 10/11/2021

hêh

Ảnh đính kèm

9/5 Thị Diễm
15:30 - 24/03/2022

Đáp án Là A

9/5 Thị Diễm
15:31 - 24/03/2022

💘