Câu hỏi:

17/06/2020 243

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án » 17/06/2020 1,027

Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án » 17/06/2020 803

Câu 3:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án » 17/06/2020 378

Câu 4:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về

Xem đáp án » 17/06/2020 335

Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 17/06/2020 267

Câu 6:

Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

Xem đáp án » 17/06/2020 239

Bình luận


Bình luận