Câu hỏi:

17/06/2020 159

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án » 17/06/2020 1,033

Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án » 17/06/2020 810

Câu 3:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án » 17/06/2020 384

Câu 4:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về

Xem đáp án » 17/06/2020 340

Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án » 17/06/2020 272

Câu 6:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án » 17/06/2020 246

Câu 7:

Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

Xem đáp án » 17/06/2020 243

Bình luận


Bình luận