Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 935 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Những ai là người lao động dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Những ai là người lao động dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Những ai dưới đây không phải là người lao động?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận