Câu hỏi:

29/08/2020 278

Bạn Hải xin mẹ tiền để ủng hộ các bạn học sinh nghèo ở trên vùng cao. Nhưng bạn lại dùng tiền này để chơi điện tử. Em sẽ nói gì với bạn Hải?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/08/2020 663

Câu 2:

Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 29/08/2020 495

Câu 3:

Khi đi công viên, em thấy có bạn vứt rác ra công viên em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 29/08/2020 461

Câu 4:

Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/08/2020 450

Câu 5:

Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp, lấy thành tích. Việc làm này thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 29/08/2020 324

Câu 6:

Trong những hành vi sau. Hành vi nào vi phạm luật giao thông?

Xem đáp án » 29/08/2020 316

Câu 7:

Tại trường học, em sẽ làm những việc nào để bảo vệ môi trường?

Xem đáp án » 29/08/2020 292

Bình luận


Bình luận