Câu hỏi:

25/09/2019 76,759

Chính Đảng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Năm 1844, Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác, trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản thế giới.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào Hiến Chương (1836 - 1847) diễn ra ở đâu?

Xem đáp án » 25/09/2019 53,130

Câu 2:

Đồng minh những người cộng sản là tổ chức của giai cấp nào?

Xem đáp án » 25/09/2019 36,220

Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến các cuộc đấu tranh của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào đầu thế kỉ XX đều thất bại là gì?

Xem đáp án » 25/09/2019 14,139

Câu 4:

Từ năm 1836 – 1847, một phong trào công nhân rộng lớn, có tổ chức, đã diễn ra ở Anh, đó là

Xem đáp án » 25/09/2019 11,985

Câu 5:

Vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân ở các nước Âu – Mĩ là

Xem đáp án » 25/09/2019 10,017

Câu 6:

Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa nhằm mục tiêu

Xem đáp án » 15/07/2020 3,887

Bình luận


Bình luận

Quốc Việt
18:11 - 11/12/2019

Đảng vô sản đầu tiên trên thế giới là

Quốc Việt
18:12 - 11/12/2019

Phong trào đấu tranh của công nhân các nước bị thất bại là do đâu?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »