Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 4 (có đáp án): Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

  • 6364 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

“Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân trong

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Bức tranh dưới đây phản ánh về cuộc đấu tranh nào của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Chính Đảng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 1844, Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác, trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản thế giới.


Câu 4:

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến các cuộc đấu tranh của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào đầu thế kỉ XX đều thất bại là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân ở các nước Âu – Mĩ là

Xem đáp án

Đáp án: C


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trương Bửu Hoàng Vy

1 năm trước

Anh The Cao

không hay cho lắm nhưng cũng có ích thank you :)

Bình luận


Bình luận

Trầm mỹ quyên
12:28 - 01/11/2020

C

nguyễn trung nhân
20:42 - 15/12/2021

hay