Câu hỏi:

25/09/2019 2,077

Ngày 9/1/1905, ở nước Nga diễn ra cuộc biểu tình của 14 vạn công nhân thành phố

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Xem đáp án » 25/09/2019 13,929

Câu 2:

Ngày 9/1/1905, ở Nga diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án » 25/09/2019 9,120

Câu 3:

Mục tiêu đấu tranh của công nhân Nga trong cuộc cách mạng 1905 – 1907 là

Xem đáp án » 25/09/2019 7,291

Câu 4:

Phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

Xem đáp án » 25/09/2019 7,258

Câu 5:

Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động?

Xem đáp án » 25/09/2019 6,912

Câu 6:

Ngày 1/5/1886, ở nước Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án » 25/09/2019 4,032

Câu 7:

Cương lĩnh cách mạng của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga không đề cập đến nhiệm vụ cách mạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 25/09/2019 3,338

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »