Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 (có đáp án): Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

  • 3619 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ngày 20/6/1889, ba năm sau "thảm kịch" tại thành phố Chicago, Quốc tế cộng sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Frederic Engels, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.


Câu 2:

Ngày 1/5/1886, ở nước Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Sự kiện nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Mục tiêu đấu tranh của công nhân Nga trong cuộc cách mạng 1905 – 1907 là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ngày 9/1/1905, ở Nga diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận