Câu hỏi:

17/06/2020 735

An nuôi được 25 con gà và 14 con vịt. Hỏi An nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

An nuôi    : 25 con gà

An nuôi    : 14 con vịt

An nuôi    : … con?

Bài giải

An nuôi được là:

    25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 921

Câu 2:

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

Xem đáp án » 17/06/2020 329

Câu 3:

Tính nhẩm:

40 + 8 = …30 + 5 = …23 + 6 = …65 + 3 = …
60 + 1 = …90 + 2 = …23 + 60 =  …3 + 65 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 168

Bình luận


Bình luận