Câu hỏi:

17/06/2020 327

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 916

Câu 2:

An nuôi được 25 con gà và 14 con vịt. Hỏi An nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 110: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 733

Câu 3:

Tính nhẩm:

40 + 8 = …30 + 5 = …23 + 6 = …65 + 3 = …
60 + 1 = …90 + 2 = …23 + 60 =  …3 + 65 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 167

Bình luận


Bình luận