Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta cắt một sợi dây thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 15cm, đoạn thứ hai dài 14cm. Hỏi sợi dây ban đầu dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 724

Câu 2:

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 378

Câu 3:

Tính:

30cm + 40cm = …20cm + 50cm = …
15cm + 4cm = …32cm + 5cm = …
15cm + 24cm = …32cm + 65cm = …

Xem đáp án » 17/06/2020 170

Câu 4:

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 144

Bình luận


Bình luận