Câu hỏi:

17/06/2020 726

Người ta cắt một sợi dây thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 15cm, đoạn thứ hai dài 14cm. Hỏi sợi dây ban đầu dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đoạn thẳng thứ nhất  : 15cm

Đoạn thẳng thứ hai    : 14cm

Cả hai đoan thẳng      : … cm?

Bài giải

Cả hai đoạn dài là:

   15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 380

Câu 2:

Tính:

30cm + 40cm = …20cm + 50cm = …
15cm + 4cm = …32cm + 5cm = …
15cm + 24cm = …32cm + 65cm = …

Xem đáp án » 17/06/2020 170

Câu 3:

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 144

Câu 4:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 111: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 99

Bình luận


Bình luận