Câu hỏi:

17/06/2020 235

Tính nhẩm:

48 – 40 = … 69 – 60 = …82 – 70 = …
58 – 30 = …79 – 50 = …34 – 20 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

48 – 40 = 869 – 60 = 982 – 70 = 12
58 – 30 = 2879 – 50 = 2934 – 20 = 14

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi dây dài 52cm, Lan cắt đi một đoạn dài 20cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 575

Câu 2:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 214

Câu 3:

Tính nhẩm:

37 – 4 = …98 – 8 = …19 – 1 = …
37 – 7 = …98 – 5 = …19 – 9 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 180

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 165

Câu 5:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 143

Bình luận


Bình luận