Câu hỏi:

17/06/2020 567

Một sợi dây dài 52cm, Lan cắt đi một đoạn dài 20cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sợi dây dài       : 52cm

Cắt đi               : 20cm

Còn lại             : … cm?

Bài giải

Sợi dây còn lại là:

    52 – 20 = 32 (cm)

Đáp án: 32cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhẩm:

48 – 40 = … 69 – 60 = …82 – 70 = …
58 – 30 = …79 – 50 = …34 – 20 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 232

Câu 2:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 213

Câu 3:

Tính nhẩm:

37 – 4 = …98 – 8 = …19 – 1 = …
37 – 7 = …98 – 5 = …19 – 9 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 178

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 162

Câu 5:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 113: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 142

Bình luận


Bình luận