Câu hỏi:

17/06/2020 188

Điền dấu >; <, = vào chỗ chấm:

45 + 3 … 5054 – 2 … 54 + 2
45 + 30 … 35 + 4054 – 20 … 52 – 40
45 + 34 … 34 + 4554 – 24 … 45 – 24

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

45 + 3 < 5054 – 2 < 54 + 2
45 + 30 = 35 + 4054 – 20 > 52 – 40
45 + 34 = 34 + 4554 – 24 > 45 – 24

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hà cắt một sợi dây. Lần thứ nhất cắt đi 5cm, lần thứ hai cắt tiếp 14cm. Hỏi sợi dây đã bị cắt đi tất cả bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 631

Câu 2:

Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 64). Số?

Trong hình bên:

a) Có … đoạn thẳng

b) Có … hình vuông

c) Có … hình tam giác.

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 277

Câu 3:

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 187

Bình luận


Bình luận