Câu hỏi:

17/06/2020 629

Hà cắt một sợi dây. Lần thứ nhất cắt đi 5cm, lần thứ hai cắt tiếp 14cm. Hỏi sợi dây đã bị cắt đi tất cả bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần 1 cắt đi       : 5cm

Lần 2 cắt đi       : 14cm

Hai lần cắt đi     : …?

Bài giải

Sợi dây đã bị cắt đi là:

    5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vở bài tập toán 1 tập 2 trang 64). Số?

Trong hình bên:

a) Có … đoạn thẳng

b) Có … hình vuông

c) Có … hình tam giác.

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 277

Câu 2:

Điền dấu >; <, = vào chỗ chấm:

45 + 3 … 5054 – 2 … 54 + 2
45 + 30 … 35 + 4054 – 20 … 52 – 40
45 + 34 … 34 + 4554 – 24 … 45 – 24

Xem đáp án » 17/06/2020 187

Câu 3:

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 122: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 187

Bình luận


Bình luận