Câu hỏi:

17/06/2020 129

Đối với công trình công cộng, mọi người dân đều có trách nhiệm ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

Xem đáp án » 17/06/2020 698

Câu 2:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án » 17/06/2020 395

Câu 3:

Những ai là người lao động dưới đây?

Xem đáp án » 17/06/2020 346

Câu 4:

Khi đi chăn trâu ở gần đường sắt, Hưng thấy một số thanh đường ray đã bị bọn trộm lấy đi. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 333

Câu 5:

Trung nhường ghế trên ô tô buýt cho một phụ nữ mang bầu, hành động đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 323

Câu 6:

Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

Xem đáp án » 17/06/2020 316

Câu 7:

Những ai dưới đây không phải là người lao động?

Xem đáp án » 17/06/2020 309

Bình luận


Bình luận