Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính:

7 + 2 = …1 + 9 = …
4 + 3 = …6 + 4 = …
8 + 0 = …2 + 7 = …
9 + 1 = …3 + 4 = …
4 + 6 = …0 + 8 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 206

Câu 2:

Nối các điểm để có:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 163

Câu 3:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 161

Câu 4:

Tính:

 

2 + 4 + 1 = …7 + 1 + 1 = …3 + 3 + 3 = …
2 + 6 + 2 = …4 + 2 + 0 = …9 + 0 + 1 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 154

Bình luận


Bình luận