Câu hỏi:

17/06/2020 144

Tính:

 

2 + 4 + 1 = …7 + 1 + 1 = …3 + 3 + 3 = …
2 + 6 + 2 = …4 + 2 + 0 = …9 + 0 + 1 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

2 + 4 + 1 = 77 + 1 + 1 = 93 + 3 + 3 = 9
2 + 6 + 2 = 104 + 2 + 0 = 69 + 0 + 1 = 10

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính:

7 + 2 = …1 + 9 = …
4 + 3 = …6 + 4 = …
8 + 0 = …2 + 7 = …
9 + 1 = …3 + 4 = …
4 + 6 = …0 + 8 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 194

Câu 2:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 160

Câu 3:

Nối các điểm để có:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 153

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 124: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 152

Bình luận


Bình luận