Câu hỏi:

17/06/2020 214

Viết số:

Mười bảy : …Sáu mươi : …
Năm mươi tư : …Chín mươi chín : …
Bảy mươi lăm : …Năm mươi mốt : …
Bốn mươi tám : …Năm mươi lăm : …
Chín mươi hai : … 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Mười bảy : 17Sáu mươi : 60
Năm mươi tư : 54Chín mươi chín : 99
Bảy mươi lăm : 75Năm mươi mốt : 51
Bốn mươi tám : 48Năm mươi lăm : 55
Chín mươi hai : 92 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hà hái được 12 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 304

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 292

Câu 3:

a) Khoanh vào số lớn nhất: 49 ; 32 ; 61 ; 24.

b) Khoanh vào số bé nhất: 78 ; 44 ; 59 ; 30.

Xem đáp án » 17/06/2020 200

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 194

Bình luận


Bình luận