Câu hỏi:

17/06/2020 305

Mỹ hái được 24 quả cam, Hà hái được 12 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỹ hái      : 24 quả cam

Hà hái      : 12 quả cam

Cả hai      : … quả cam?

Bài giải

Cả hai bạn hái được là:

    24 + 12 = 36 (quả cam)

Đáp số: 36 quả cam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 292

Câu 2:

Viết số:

Mười bảy : …Sáu mươi : …
Năm mươi tư : …Chín mươi chín : …
Bảy mươi lăm : …Năm mươi mốt : …
Bốn mươi tám : …Năm mươi lăm : …
Chín mươi hai : … 

Xem đáp án » 17/06/2020 214

Câu 3:

a) Khoanh vào số lớn nhất: 49 ; 32 ; 61 ; 24.

b) Khoanh vào số bé nhất: 78 ; 44 ; 59 ; 30.

Xem đáp án » 17/06/2020 200

Câu 4:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 128: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 195

Bình luận


Bình luận