Câu hỏi:

17/06/2020 190

Tính:

34 + 2 + 3 = …56 – 4 + 6 = …86 – 6 + 4 = …
64 + 3 – 5 = …78 – 3 – 3 = …52 + 0 – 2 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

34 + 2 + 3 = 3956 – 4 + 6 = 5886 – 6 + 4 = 84
64 + 3 – 5 = 6278 – 3 – 3 = 7252 + 0 – 2 = 50

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 318

Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 221

Câu 3:

Một cửa hàng có 38 búp bê, đã bán được 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 193

Câu 4:

Tính nhẩm:

30 + 20 = …50 – 30 = …60 + 30 = …
60 + 10 = …70 – 40 = …90 – 60 = …
40 + 40 = …90 – 50 = …90 – 30 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 189

Câu 5:

Tính nhẩm:

 

24 + 1 = …64 – 4 = …80 + 6 = …
73 + 2 = …36 – 5 = …86 – 6 = …
50 + 8 = …47 – 1 = …86 – 80 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 169

Bình luận


Bình luận