Câu hỏi:

17/06/2020 193

Một cửa hàng có 38 búp bê, đã bán được 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có              : 38 búp bê

Đã bán       : 20 búp bê

Còn lại       : … búp bê?

Bài giải

Số búp bê cửa hàng còn lại là:

    38 – 20 = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 315

Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 129: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 218

Câu 3:

Tính nhẩm:

30 + 20 = …50 – 30 = …60 + 30 = …
60 + 10 = …70 – 40 = …90 – 60 = …
40 + 40 = …90 – 50 = …90 – 30 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 188

Câu 4:

Tính:

34 + 2 + 3 = …56 – 4 + 6 = …86 – 6 + 4 = …
64 + 3 – 5 = …78 – 3 – 3 = …52 + 0 – 2 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 188

Câu 5:

Tính nhẩm:

 

24 + 1 = …64 – 4 = …80 + 6 = …
73 + 2 = …36 – 5 = …86 – 6 = …
50 + 8 = …47 – 1 = …86 – 80 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 167

Bình luận


Bình luận