Câu hỏi:

17/06/2020 305

Đi học về Lâm chưa thấy bố mẹ nấu cơm cho ăn, Lâm vùng vằng và giận dỗi bố mẹ. Việc làm đó thể hiện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

Xem đáp án » 17/06/2020 1,206

Câu 2:

Bác Hồ khuyên học sinh: Học tập tốt, ….tốt?

Xem đáp án » 17/06/2020 488

Câu 3:

Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 478

Câu 4:

Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

Xem đáp án » 17/06/2020 470

Câu 5:

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 420

Câu 6:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 359

Bình luận


Bình luận