Câu hỏi:

17/06/2020 503

Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

Xem đáp án » 17/06/2020 1,268

Câu 2:

Bác Hồ khuyên học sinh: Học tập tốt, ….tốt?

Xem đáp án » 17/06/2020 515

Câu 3:

Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

Xem đáp án » 17/06/2020 496

Câu 4:

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 443

Câu 5:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 382

Câu 6:

Đi học về Lâm chưa thấy bố mẹ nấu cơm cho ăn, Lâm vùng vằng và giận dỗi bố mẹ. Việc làm đó thể hiện

Xem đáp án » 17/06/2020 326

Bình luận


Bình luận