Câu hỏi:

18/06/2020 222

Đối với các hành vi phá hoại công trình công cộng chúng ta cần phải?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu ca dao : Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau khuyên chúng ta điều gì

Xem đáp án » 18/06/2020 401

Câu 2:

Khi gặp người lớn phải cúi đầu, vòng tay chào lễ phép hành động đó thể hiện?

Xem đáp án » 18/06/2020 318

Câu 3:

Em sẽ làm gì khi thấy có kẻ trộm đang ăn trộm bên nhà hàng xóm ?

Xem đáp án » 17/06/2020 236

Câu 4:

Nghe thấy người bán hàng rong bán hàng, Lâm nhại lại tiếng của người bán hàng rong, em sẽ làm gì

Xem đáp án » 17/06/2020 220

Câu 5:

Em sẽ làm gì khi thấy cô lao công đến nhà lấy rác đi ?

Xem đáp án » 17/06/2020 206

Câu 6:

Đường làng em bị hư hỏng, mọi người trong làng cùng nhau góp tiền và sức để làm đường, việc làm đó thể hiện

Xem đáp án » 18/06/2020 201

Bình luận


Bình luận