Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 2217 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nghe thấy người bán hàng rong bán hàng, Lâm nhại lại tiếng của người bán hàng rong, em sẽ làm gì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Đối với người lao động làm việc em sẽ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Em sẽ làm gì khi thấy cô lao công đến nhà lấy rác đi ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Em sẽ làm gì khi thấy có kẻ trộm đang ăn trộm bên nhà hàng xóm ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Biểu hiện của phép lịch sự trong ăn uống là?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

9 tháng trước

Mia Moon

K

6 tháng trước

Kiều Đức Anh

Bình luận


Bình luận

longtho trần
21:22 - 07/01/2022

câu 13 sai lắm: Tại sao ko mời vào nhà mà đóng cửa????