Câu hỏi:

18/06/2020 194

Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

Xem đáp án » 18/06/2020 249

Câu 2:

Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là….

Xem đáp án » 18/06/2020 219

Câu 3:

Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

Xem đáp án » 18/06/2020 209

Câu 4:

Sơn đã không mua truyện mà để dành tiền để ủng hộ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị lũ lụt. Điều này thể hiện điều gì

Xem đáp án » 18/06/2020 199

Câu 5:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án » 18/06/2020 191

Câu 6:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu

Xem đáp án » 18/06/2020 189

Bình luận


Bình luận