Câu hỏi:

18/06/2020 205

Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

Xem đáp án » 18/06/2020 246

Câu 2:

Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là….

Xem đáp án » 18/06/2020 213

Câu 3:

Sơn đã không mua truyện mà để dành tiền để ủng hộ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị lũ lụt. Điều này thể hiện điều gì

Xem đáp án » 18/06/2020 195

Câu 4:

Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

Xem đáp án » 18/06/2020 191

Câu 5:

Đối với người lao động chúng ta cần phải?

Xem đáp án » 18/06/2020 188

Câu 6:

Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu

Xem đáp án » 18/06/2020 185

Bình luận


Bình luận