Câu hỏi:

18/06/2020 42,818

Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C. Trồng trọt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là:

Xem đáp án » 18/06/2020 10,743

Câu 2:

Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,792

Câu 3:

I. Lịch sử: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

Xem đáp án » 18/06/2020 2,619

Câu 4:

Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án » 12/07/2024 2,346

Câu 5:

II. Địa Lí (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,677

Câu 6:

Nước ta có dân số tăng:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,429

Bình luận


Bình luận