Câu hỏi:

18/06/2020 4,758

Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

Xem đáp án » 18/06/2020 42,758

Câu 2:

Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là:

Xem đáp án » 18/06/2020 10,712

Câu 3:

I. Lịch sử: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

Xem đáp án » 18/06/2020 2,602

Câu 4:

Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án » 18/06/2020 2,321

Câu 5:

II. Địa Lí (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,652

Câu 6:

Nước ta có dân số tăng:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,407

Bình luận


Bình luận

Mạnh Quân
22:07 - 02/01/2022

Nước ta có những loại đất chính nào