Câu hỏi:

18/06/2020 792

Em hiểu câu : “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án 

Ngày 30- 4 năm 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử.Đất nước ta được thống nhất và độc lập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?

Xem đáp án » 18/06/2020 12,455

Câu 2:

Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

Xem đáp án » 18/06/2020 2,217

Câu 3:

Vì sao Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,870

Câu 4:

Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau:

Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc..............còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng..................................................., vừa chống trả .................................... phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời……………….cho miền Nam.

Xem đáp án » 18/06/2020 1,325

Câu 5:

Hãy xếp các đại dương trên thế giới về diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé

Xem đáp án » 18/06/2020 1,001

Câu 6:

Chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ chấm sau:

Châu Âu nằm ở phía .................... châu Á, có khí hậu .................................. Đa số dân cư châu Âu là người da ................................ Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế .........................................

Xem đáp án » 18/06/2020 783

Bình luận


Bình luận