10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

  • 8870 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Vì sao Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào ?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Em hiểu câu : “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án 

Ngày 30- 4 năm 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử.Đất nước ta được thống nhất và độc lập.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng Thị Tám

10 tháng trước

Mia Machiro

T

2 tuần trước

Thúy Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:30 - 13/07/2021

hello

Ảnh đính kèm