4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Thị Tám

3 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Thúy Bình Nguyễn

1 năm trước

huỳnh gia thiện

ráng phát huy
V

1 năm trước

Vy

B

1 năm trước

Bảo Trân

T

1 năm trước

Thị Thu Thủy Đỗ

rất hay
H

3 tháng trước

Hân Vũ Gia

H

2 tháng trước

Hà Thị Hường

H

2 tháng trước

Huy Huy

tốt

Bình luận


Bình luận

Thư Thư
17:33 - 06/05/2021

GHÊ CHƯA

Thư Thư
17:33 - 06/05/2021

GHÊ CÁI ĐẦU ẤY

Mia Machiro
08:35 - 13/07/2021

????What

Dương Thị Minh Cảnh
20:53 - 09/05/2023

???