10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

  • 16971 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Xem đáp án

Đáp án

Ngày 30/4/1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.


4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Thị Tám

2 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Thúy Bình Nguyễn

1 năm trước

huỳnh gia thiện

ráng phát huy
V

1 năm trước

Vy

B

1 năm trước

Bảo Trân

T

1 năm trước

Thị Thu Thủy Đỗ

rất hay
H

3 tuần trước

Hân Vũ Gia

H

1 tuần trước

Hà Thị Hường

H

6 ngày trước

Huy Huy

tốt

Bình luận


Bình luận