10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

  • 8842 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Xem đáp án

Đáp án

Ngày 30/4/1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng Thị Tám

10 tháng trước

Mia Machiro

T

2 tuần trước

Thúy Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận