Câu hỏi:

18/06/2020 444

Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:       

a. Tên nước là : ……………

b. Quốc kì là :………………

c. Quốc ca là : ……………..

d. Thủ đô là : ………………

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

a.Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

b. lá cờ đỏ sao vàng

c. Tiến quân ca

d. Hà Nội

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B-Phần địa lý:

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,075

Câu 2:

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Xem đáp án » 18/06/2020 922

Câu 3:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án » 18/06/2020 730

Câu 4:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án » 18/06/2020 468

Câu 5:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ :

□ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

□ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

□ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

□ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

Xem đáp án » 18/06/2020 393

Câu 6:

Châu lục có số dân đông nhất thế giới :

Xem đáp án » 18/06/2020 369

Bình luận


Bình luận