Câu hỏi:

18/06/2020 2,828

B-Phần địa lý:

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Nối 1 với c

Nối 2 với d

Nối 3 với b

Nối 4 với a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Xem đáp án » 18/06/2020 2,270

Câu 2:

Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:       

a. Tên nước là : ……………

b. Quốc kì là :………………

c. Quốc ca là : ……………..

d. Thủ đô là : ………………

Xem đáp án » 18/06/2020 2,207

Câu 3:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,897

Câu 4:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,617

Câu 5:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ :

□ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

□ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

□ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

□ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

Xem đáp án » 18/06/2020 1,382

Câu 6:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô  :

□ Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26 / 4 / 1975.

□ Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.

□ Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.

□ Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

Xem đáp án » 18/06/2020 1,230

Bình luận


Bình luận