Câu hỏi:

18/06/2020 2,291

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Ngày 30/4/1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B-Phần địa lý:

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Xem đáp án » 18/06/2020 2,840

Câu 2:

Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:       

a. Tên nước là : ……………

b. Quốc kì là :………………

c. Quốc ca là : ……………..

d. Thủ đô là : ………………

Xem đáp án » 18/06/2020 2,218

Câu 3:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,915

Câu 4:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,625

Câu 5:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ :

□ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

□ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

□ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

□ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

Xem đáp án » 18/06/2020 1,398

Câu 6:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô  :

□ Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26 / 4 / 1975.

□ Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.

□ Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.

□ Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

Xem đáp án » 18/06/2020 1,239

Bình luận


Bình luận