10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 9250 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 4:

Tại sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta"

Xem đáp án

Đáp án

Vì: ngày 25/4/1976 là ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây,nước ta có nhà nước thống nhất.


Câu 5:

Em hãy nêu ý nghĩa của lá Quốc kì?

Xem đáp án

Đáp án

Nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng Thị Tám

12 tháng trước

Mia Machiro

T

1 tháng trước

Thúy Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:18 - 09/07/2021

hello

Ảnh đính kèm

Oanh
16:27 - 27/03/2022

leee

Đỗ Văn Công
20:25 - 30/04/2022

Nối 1b, 2a, 3d, 4c.